Rólam

A nyitott szívű, kereső ember örökkévaló pillanatokat élhet át a kronologikus időben: ez a kairosz. Kairosz idő Kairosz - a minőségi idő, a megállított idő. Szeretéseink, én-te kapcsolataink, lélek-mélyre figyeléseink, ráébredéseink, sorsfordulóink ideje. Kairosz idő

Kairosz Pont

  • hely, ahol személyes törődést, változást elősegítő lelki kísérést kaphatsz ahhoz, hogy változásokat hozó, jó döntéseket hozz.
  • hely, ahol kairosz-időt kaphatsz.

Cél: nem pusztán együtt lenni, hanem minőségileg a létezés létmódjában jelen lenni a találkozásokban, élményekben, beszélgetésekben.

Szakmai hitvallásom

A BPSS-modell szerinti terápiás légkör megvalósítására törekszem. Ennek lényege: az ember testi(Bio-), lelki (Pszicho), szociális (Szocio-) és spirituális (Spirituo-) összhangjának elérése. Hiszem, hogy az ember gyógyulása csak erre az összhangra törekvés arányában lehetséges. Tény, hogy betegségeink jelentős része hiányszükségleteink kielégítetlenségéből fakad. De ezek kielégítésén túl képesek vagyunk növekedési pályára állítani önmagunkat. 

Hiszek az emberben. Hiszek abban, hogy képes fejlődni, változni. S éppen a változásra való képessége lesz a kulcsa gyógyulásának. Hiszek az ember önmagát meghaladni tudó (öntranszecendáló) képességében, melyet két irányban élhet meg. Kifelé való önmeghaladása következtében megnyílik mások felé, képessé válik önzetlen adásokra és cselekedetekre. Befelé való önmeghaladása következtében pedig önnön lelkének mélyén rátalál léte forrására. 

Klienseim irányába őszinte törődéssel, produktív, feltétel nélküli és értékítéletmentes szeretettel közeledem Ez azt jelenti, hogy ÉN-TE kapcsolatra törekedve, törődni kívánok a másik fejlődésével. Valamit életre kelteni benne. Nem rákényszerítve saját attitűdöm és életszemléletem, hanem segíteni neki a saját képességei megtalálásában és „megvalósítói erői” megtapasztalásában. Erővel felruházni úgy, hogy nem a saját erőmet adom át, hanem a sajátját szeretném kibontakoztatni.

Tevékenység bemutatása

Szakmai életutam egészét mások segítő támogatása határozta meg. Több évtizedes, gyógypedagógusi, pszichopedagógusi tapasztalatom kompetenssé tett arra, hogy privát mentál-egészségügyi konzultációk keretében hatékony, energizáló és belsőerőforrásokat mozgósító segítője, lelki kísérője legyek a pszichés eredetű viselkedészavarok tüneteit mutató kamaszoknak, valamint a lelki egyensúlyukat vesztett, krízisbe került, vagy csak kimerült felnőtteknek. 

A Soproni Gyógyközpont Pszichiátriai Osztályán terapeutaként, pár, család és addiktológiai konzultánsként egyéni és csoportterápiák vezetésében gyűjtött tapasztalataim pedig elegendő szaktudást biztosítanak ahhoz, hogy szenvedélybeteg-segítőként hatékonyan kísérjem a tőlem segítséget váró, változásra motivált szenvedélybeteg klienseim felépülését, illetve, hogy a szenvedélybetegek családtagjainak is egyéni vagy/és csoportterápiás támogató segítséget nyújtsak. 

A rendszerszemléletű családterápiás képzésem és a szupervizionált családterápiás munka eredményeit felhasználva pedig professzionális, gyógyító segítséget kívánok nyújtani a párok és/vagy családok működési zavarainak feloldásához, a negatív tünetekkel járó diszfunkcionális működések feloldásához, a veszteségeik feldolgozásához. 

2023-ban elvégeztem a Mindful Academy International: MBSR Teacher (Mindfulness-tanár) képzést. A képzést feljogosít a mindfulness tanfolyami oktatására és különféle mindfulness-alapú gyakorlatok (és a kapcsolódó elmélet) átadására. A Kairoszponton tartott tereápiák-konzultációk során a  módszert átadom az érdeklődő klienseimnek, és időközönként más érdeklődők számára 8 hetes mindfulness-tanfolyamot hirdetek.

Tevékenységemet a szükséges végzettségek birtokában végzem, mely megtekinthető a helyszínen. 

Adószám: 60563871-1-28   
Vállalkozási Nyilvántartási szám: 21493709

Képesítéseim

Pszichopedagógia oklevél | Csizovszki Sándor | Kairosz Pont Addiktológiai konzultáns oklevél | Csizovszki Sándor | Kairosz Pont Addiktológiai konzultáns oklevél | Csizovszki Sándor | Kairosz Pont Családterapeuta tanúsítvány | Csizovszki Sándor | Kairosz Pont Mindfulness tanár bizonyítvány | Csizovszki Sándor | Kairosz Pont Mindfulness tanár bizonyítvány | Csizovszki Sándor | Kairosz Pont

Csizovszki Sándor

pszichopedagógus, pár/család és addiktológiai konzultáns, mindfulness-tanár

Önnek, vagy hozzátartozójának segítségre van szüksége?

+36 30 351-7664

Kapcsolatfelvétel